Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Kabaretas „Ach!!”

Mykolas Minkevičius
[autor tekstów - przetłumaczyć] kabareto „Ach!”
archyvinė nuotrauka iš Jaceko Denhelio kolekcijos

Mykolas Minkevičius (1858-1943). Vilniaus gydytojas, laikraščio „Vilniaus gydytojas” redaktorius, kūrėjas ir kabareto „Ach!” tekstų autorius.