Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Kabaretas „Ach!!”

Kabareto „Ach!” užkulisiai
Olga grafienė Illinska-Kašovska, NN
Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius
fotografija, privati nuosavybė

Kabareto „Ach!” programų beveik neišliko. Nėra nei vieno 1908 metų vaidinimo egzemplioriaus. Išliko kelios nuotraukos, dalis jų saugoma Torūnės Mikalojaus Koperniko vardo universiteto bibliotekoje, kitos priklauso Mykolo Minkevičiaus palikuonims.