Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Kabaretas „Ach!!”

Kabareto „Ach!” programos puslapis
viešasis domenas

Kai svečiai iš Amerikos išskrenda aeroplanu, Vilniuje lieka Mefistas, jo vardu kitame vaidinime pešasi du gaidžiai. Laiko rankose dideles žąsies plunksnas, tad nesunku numanyti, kad pragyvenimui užsidarba rašydami. Pirmasis gaidys įkūnija „Lietuvos kurjerį”, antrasis – „Vilniaus pasiuntinį”. Vaidmenis atliko aristokratijos atstovai – grafas Rostvorovskis ir Broel-Plateris. Susirinkę žiūrovai buvo žodžių ir temų, kurias kasdien sekdavo viename iš dviejų laikraščių, dvikovos liudininkais.