Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Kabaretas „Ach!!”

Kabareto „Ach!“ VI
programos puslapis, 1911 m.

1907 metais Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius grįžo į savo gimtąjį Vilnių. Atnaujino ryšius su broliais, užmezgė naujas pažintis, pvz. su Julijumi Klosu, Jonu Bulhaku ir Mykolu Minkevičiumi. Dalyvavo visuomeniniame ir kultūriniame miesto gyvenime. Greitai išryškėjo jo pomėgis bendrauti, polinkis į pokštus ir lengvumas užmezgant kontaktus. Toks buvo ir Mykolas Minkevičius, gydytojas ir visuomenės veikėjas. 1908–1914 metais jie buvo kabareto „Ach!“ bendraautoriai.
Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius režisavo spektaklius, rengė kostiumų projektus, paruošė inscenizacijos scenografiją ir kabareto leidinio grafinį dizainą. Mykolas Minkevičius rašė tekstus: kupletus, anekdotus, dainų žodžius, humoreskas. Aktoriai buvo socialinė miesto prie Neries grietinėlė ir geriausių Vilniaus krašto dvarininkų šeimų atstovai, tarp jų ir Gabriela Kunat iš Krasnogrūdos dvaro, Česlovo Milošo meilės romano objekto.

ACH!!
Vieno akto scenos humoras
sukūrė / parašė / pastatė / ir išleido
be talento / iš širdies /ponas Drušeiko / su ponu Bohušu /.
Vaidinta Vilniuje 1909 metų sausio 19 d.


Po Drušeikos pseudonimu slėpėsi Mykolas Minkevičius, o Bohušas tai žinoma Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius. Taip pat vaidino: p. Oskierka, grafienė Drohojovska, ponai Colonna-Hattovski ir Koziell-Poklevski, p. Mineyko, grafas Rostvorovskis ir Broel-Plateris, panelės Šostakaitės, ponas Halleris. Jie atliko atgailaujančių sielų, Mefistofelio, Baltosios Damos, Amerikos milijardieriaus, bet ir drugelių bei gaidžių vaidmenis. Buvo šokamas čardašas, menuetas ir „Cake Walk“.
Toks vakarėlis vyko tik kartą per metus. Kiekvienam karnavalui Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius kartu su Mykolu Minkevičiumi kūrė naujas, šmaikščias, dažnai komentuojančias kasdienius Vilniaus klausimus, miesto sensacijas ar politinius ginčus, scenas. Menininko parengti kostiumų dizainai džiugino išradingumu ir įvairove. Viskas žibėjo aštriu sąmoju, lengvumu, protinga satyra.