Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Kabaretas „Ach!!”

„Procesija”
kabareto „Ach!” VI programos puslapis

Panelių su vėduoklėmis eisena – tai vėlyvas secesijos ir jos domėjimosi Tolimaisiais Rytais ir Japonija atgarsis bei dekoratyvinių formų, banguojančios linijos ir plokščių formų pomėgis.