Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Senasis Vilnius I, Senasis Vilnius II

„Užeigoje”
dingęs paveikslas
nuotr. Lenkijos mokslų akademijos meno institutas, Varšuva

Dar vienas paveikslas, vaizduojantis Vilniaus kiemą.