Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Senasis Vilnius I, Senasis Vilnius II

Senasis Vilnius II
1894, aliejus, drobė, 41 x 25 cm
privati nuosavybė
fragmentas

Paveikslo „Senasis Vilnius II“ fragmentas vaizduoja vargingą, ankštą kiemą. Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius nepiešė reprezentacinių gatvių ar pastatų. Jo manymu miesto grožis slėpėsi būtent tokiose ankštose gatvelėse, nusilupusiose namų sienose, daugybėje priestatų, stoguose su langeliais.