Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Senasis Vilnius I, Senasis Vilnius II

„Stiklių gatvė”
dingęs paveikslas
nuotr. Lenkijos mokslų akademijos meno institutas, Varšuva

Menininkas dažnai grįždavo prie jau paruoštų kompozicinių schemų arba pasirinktų miesto peizažų.