Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Gatvė Vilniuje [Pigi virtuvė]

Janas Bulhakas „Žydų gatvė Vilniuje”
fotografija, apie 1914
Janas Bulhakas [1876–1950] Fotografik Pictorial Photographer, Varšuva, 2007

Iš bado žmonės mirdavo dažniausiai tokiose Vilniaus geto gatvelėse. Janas Bulhakas ir Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius labai užjautė vargingiausius miestiečius.