Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Gatvė Vilniuje [Pigi virtuvė]

„Gatvė Vilniuje”
fragmentas

Pirmojo pasaulinio karo metais mieste trūko maisto, grėsė badas. Maistas buvo ribojamas, bet ir taip nemažai gyventojų badavo. Vincentas Lubienskis paskatino kurti virtuves vargingiausiai gyvenantiems. Vieną iš jų nutapė Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius, nemažai nufotografavo Janas Bulhakas.