Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Gatvė Vilniuje [Pigi virtuvė]

Janas Bulhakas „Vilniaus liaudies virtuvės”
fotografija, 1915,
Nacionalinis muziejus, Vroclavas
viešasis domenas

Virtuvė neturtingiesiems Jano Bulhako nuotraukoje. Atsiminimuose apie Pirmąjį pasaulinį karą galima rasti informacijos apie mirties iš bado atvejus Vilniaus gatvėse.