Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Grafienės Kašovskos salonas

„Piemuo ir banda”
(politinė satyra)
1915–1918, pieštukas, akvarelė, popierius ant kartono, 38,3 x 31,5 cm
Nacionalinis muziejus, Varšuva

Truputis pipirų – truputis druskos
Truputį erzina – truputį skauda
Truputį cukraus – nes jis saldus
Bus pašaras mano bandai.


Ir eilėraštis, ir piešinys su individualizuotais piemens ir šuns atvaizdais rodo vienareikšmišką, amžininkams suprantamą politinę ir visuomeninę satyrą. Vilniaus visuomenės džiaugsmui Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius pavaizdavo tikrus asmenis. Linija ne tokia dinamiška ir ryški kaip ankstesniuose piešiniuose plunksna. Fono detalės tik šiek tiek pažymėtos. Svarbiausias vaidmuo tenka vaizduojamiems ginčo dalyviams ir eilėraščiui.