Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Grafienės Kašovskos salonas

Olga grafienė Kašovska
fotografija, atelje Sebald, Krokuva
viešasis domenas

Nedaug žinome apie grafienę Kašovską (Olga Broel-Plater Ilinska-Kašovska 1877–1924). Salonas neabejotinai suvaidino reikšmingą vaidmenį socialiniame Vilniaus gyvenime tiek dėl jos socialinės padėties, tiek dėl jos vyro grafo Aleksandro Maksymiliano Ilinskio-Kašovskio (1869–1939), kuris buvo plačiai gerbiamas dvarininkas, socialinės funkcijos. 1915 metais jis buvo išrinktas į Lenkijos pagalbos karo aukoms draugiją Vilniuje.