Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Grafienės Kašovskos salonas

„Scena prieškambaryje”
1914-1918, aliejus, drobė, 51 x 34 cm
privati nuosavybė

Satyrinis Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus talentas pasireiškė ir tapyboje. Pakeltos į viršų paltus besivelkančių svečių rankos ir tamsios spalvos suteikia vaizduojamai scenai demoniško pobūdžio.