Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Arklio bandymas

Janas Bulhakas, „Kermošius”
apie 1915, fotografija
Janas Bulhakas [1876–1950] Fotografic Pictorial Photographer, Varšuva, 2007

Tipiškas Vilniaus arba netoli jo esantis turgus. Daugybė arklių, žmonių, vežimų. Menininkas stebėjo tokias scenas.