Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Arklio bandymas

„Prie vežimo”
dingęs paveikslas
nuotr. Lenkijos mokslų akademijos meno institutas, Varšuva

Menininkas dažnai naudojo motyvus, sutinkamus plunksna darytuose piešiniuose, transformavo, praturtino ar kitaip sutvarkė ir perkėlė į drobę. Dažnai jis nedarydavo jokių pakeitimų ir ištikimai pakartodavo anksčiau sukurtą sceną.