Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Turgus [Pasienio turgus]

„Turgus”
fragmentas

Valstietis su bizūnu, pasikartojantis kituose Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus paveiksluose ir piešiniuose.
Čia jis stebi tai, kas vyksta.