Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Turgus [Pasienio turgus]

„Turgus”
fragmentas

Iš arti rodoma centrinė scena su vyru, kalbančiu su valstiečiais. Menininkas panaudojo įdomų, neakivaizdų kompozicinį sprendimą. Vidurinėje paveikslo dalyje įsikūrusią figūrinę grupę, kuri dėl savo vietos paveiksle yra svarbiausias kolektyvinis kūrinio herojus, užtemdė perkrautu priekiniu planu.