Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Turguje

„Lekiantis vežimas”
1895, piešinys, plunksna, tušas, popierius
40 x 62 cm, privati nuosavybė

Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius taip talentingai pavaizduotas scenas perkeldavo ant drobės. Ta pati tema, kitokia išraiška. Dailininko kūrybos mėgėjai gali palyginti įvairias jo darbų technikas, menines priemones.