Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Turguje

„Turguje”
1897, aliejus, drobė, 67 x 109 cm, fragmentai
– vežimas su šienu antrame plane
– žydas su lietsargiu

Prie kairiojo krašto pagrindinės grupės fone matosi tolstantis vežimas. Sumažintais matmenimis perteiktas atokumas padidina paveikslo gylio įspūdį ir perteikia konkretų pasakojimą. Vežimo padėtis ant statmenos paveikslui linijos, tuo pačiu metu kertanti pagrindinės figūros grupės žirgo judesiu pažymėtą liniją, subalansuoja jo dinamiką.

Dešinėje pusėje žingsniuojančio žydo su lietsargiu motyvas pasikartoja daugelyje Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus paveikslų.