Suvalkų apskrities muziejus
T. Kościuszki g. 81, Suvalkai | tel. (+48) 87 566 57 50
Panoraminė
parodos prezentacija

STANISLOVAS
BOHUŠAS-SESTŠENCEVIČIUS

(1869–1927)

Projektas LT-PL-5R-389 finansuojamas
Interreg Lietuva-Lenkija lėšomis

Onos Minkevičiūtės portretas

„Onos Minkevičiūtės portretas”
1908, pastelė, kartonas, 48 x 48 cm
lipdukas kitoje paveikslo pusėje
privati nuosavybė

Ona Minkevičiūtė buvo Mykolo Minkevičiaus dukra (1858–1943), kuris buvo Vilniaus miesto gydytojas, leidinio „Vilniaus gydytojas” redaktorius, tekstų bendraautorius, kabareto „Ach!” autorius. Kitoje pusėje lipdukas su užrašu apie mergaitės likimą ir jos palaidojimo vietą. „Palaidota Poryto kaime Kisielnickių šeimos kape”. Tai Marijos Kossak iš Poryto Kisielnickių (1861–1943), Vojciecho Kossako žmonos, šeima. Jaunieji susituokė Poryto bažnyčioje. Ir ten, Kisielnickių šeimos, tikriausiai Marijos Kossak tėvų, kape mergina buvo palaidota. Galima daryti prielaidą, kad Kisielnickių ir Minkevičių šeimos buvo susigiminiavusios. Mergaitė mirė Koženiste, dvare, kur gimė Anna Kisielnicka-Kossak (1863-1944), Vojciecho brolio dvynio Tadeušo (1857-1935) žmona. Anna buvo Marijos pusseserė. Giminaičių ir likimų painiavą iššifruoti galėtų tyrinėtojas.